WERKWIJZE

RT Amsterdam biedt lessen aan op de praktijk in Amsterdam, online via video-chat lessen in een digitale leeromgeving, en bij leerlingen thuis.

Een RT-traject start met een intakegesprek waarin we elkaar beter leren kennen. Door middel van observatie, een aantal korte testen, bijvoorbeeld een dictee of een rekentoets, en eventueel een aanvullend gesprek met de leerkracht op school, is meestal vrij snel duidelijk waarbij specifieke ondersteuning nodig is. In onderling overleg formuleren we de hulpvraag en bespreken we de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Desgewenst kunnen we in overleg, voor aanvang van het RT-traject, een uitvoerig onderzoek afnemen naar de te beheersen vaardigheden en hiaten van een leerling. Voor dit didactische onderzoek werkt RT Amsterdam samen met Caroline Titulaer van RT Castricum.
De resultaten van dit onderzoek verwerken wij in een handelingsplan dat we bespreken met het kind, de ouders en eventueel de leraar op school. Hierbij is uitgangspunt dat we het probleem bij de wortel willen aanpakken. Zodoende kunnen we samen met een leerling zeer doelgerichte hulp bieden om het fundament van een kind te verstevigen. Dit geeft uiteindelijk meer (zelf)vertrouwen en zekerheid, waardoor een kind weer trots kan zijn op zichzelf.
 
Tijdens het RT-traject hebben we regelmatig contact over de voortgang. Indien nodig is het mogelijk om een tussentijds evaluatie rapportage op te stellen, die we ook kunnen bespreken met de leerkracht op school.

Contact


M V
  1+5 =