VISIE

Leren gaat met vallen en opstaan. Dat is logisch en ook helemaal niet erg. Het is zelfs belangrijk dat kinderen ervaren dat leren niet altijd vanzelf gaat. Maar dat gevoel mag positieve leerervaringen niet overschaduwen, want dan kunnen kinderen vastlopen op school. Dit kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van een kind. De belevingswereld van een kind wordt voor een belangrijk deel gevormd door school. Hoewel een kind veel meer is dan zijn of haar schoolprestaties, hebben die prestaties vaak grote invloed op het zelfbeeld van een kind.
Wanneer kinderen het gevoel krijgen dat ze onvoldoende presteren, heeft dit een negatief effect op het zelfvertrouwen. Dit vermindert de motivatie om te leren. Als remedial teacher zie ik het als mijn belangrijkste taak om deze negatieve spiraal te doorbreken, zodat een kind een gelukkige schooltijd beleeft en zich op alle mogelijke manieren kan ontplooien. Zo kan een kind op school weer succeservaringen behalen.

Contact


M V
  2+1 =