Ouders en leerlingen vertellen over hun ervaringen

Ouder van leerling:
"Onze dochter had voor de zomer van 2020 een tegenvallend pre-advies en wilde graag haar nivo ophogen. Via een kennis zijn we bij Marieke Verberne terecht gekomen. Zij heeft ons snel en erg goed geholpen uit te vinden waar haar knelpunten zaten. Onze dochter bleek hiaten in de lesstof van groep 3 en 4 te hebben, terwijl ze inmiddels al in groep 8 zat. De hiaten hadden betrekking op zowel rekenen, taal, spelling, en begrijpend lezen. Marieke heeft geholpen uit te vinden waar de hiaten exact zaten en heeft in korte tijd onze dochter enorm goed geholpen de hiaten weg te werken en de basis te laten beklijven waardoor ze de stof van groep 8 nu beter mee kan doen. Marieke heeft een hele vriendelijke en rustige benadering, terwijl ze ook veel verschillende onderwerpen in beperkte tijd weet te behandelen."

Mailcontact docent:
"Franka heeft meer plezier in het rekenen. Ze is een stuk meer ontspannen dan vorig jaar. Ook haar andere werk gaat beter."
 
Mailcontact ouder:
"Weet je dat ze rekenen nu het leukste vak vindt op school? Zei ze laatst zelf. Echt waar."
 

Ouders van een leerling gedurende een langer traject:
"Ik ben heel blij dat je Matilde hebt gehoplen in haar ontwikkeling. Zonder jou was dit nooit gelukt.Niet alleen Matilde's resultaten maar ook haar motivatie en schoolbeleving zijn sterk verbeterd. Hartelijk bedankt hiervoor."
 
Ouders van een leerling uit groep 8:

"We would like to thank you for all you have done for Raven, She started her lessons with you full of apprehension and quite insecure but you took her under your wing and filled her with confidence. She has thoroughly enjoyed the journey with you and is extremely fond of you. I know she will miss you."
 
Ouder van een leerling gedurende een langer traject:
"In 2014 zijn wij in contact gekomen met Marieke. Ik zocht een RT’er, die mijn dochter kon helpen bij het wegwerken van de opgelopen achterstand en die ook het plezier in leren en het vertrouwen van mijn dochter in haarzelf kon vergroten. Marieke heeft vanaf het begin het vertrouwen van mijn dochter gewonnen. Haar rustige, positieve en creatieve aanpak heeft mijn dochter erg gestimuleerd om haar onzekerheid weg te nemen en op een fijne wijze een goede basis te leggen. Vooral bij het vak rekenen is dit een bijzonder proces geweest en zagen wij de resultaten met de tijd verbeteren. Naast dat Marieke een zeer professionele RT'er is, is zij ook een superlieve juf voor mijn dochter geweest. Mijn dochter en ik kijken terug op een mooie en leerzame tijd met Marieke."
 
Review betreft online lessen:
"I already notice that this year the online lessons are going much better than last year, I already noticed that Eloi is less distracted than last year’s lessons and behaves like you are in the room."
 

Buitenlandse ouders wonend in Nederland:
"Marieke's lessons were recommended to us when we noticed that our then 5 year old son, although quite fluent in Dutch, was lacking some vocabulary due to speaking no Dutch at home. He was also mispronouncing some Dutch sounds. Marieke started teaching our son the Dutch sounds and matching them to letters; although that was not the aim, after two weeks my son was able to read. For the last 4 years Marieke is following and helping our son not only with his language skills but a set of cognitive skills; reading and understanding, memory, asking questions about a text or speech, forming a story. We and the school see the results very clearly. She is also guiding us, two foreigners, about the Dutch education system which can be quite confusing sometime. We are very thankful for her support in the last years and we rely on her expertise in the future, too."

Leerling uit groep 8:
" Marieke heeft mij heel erg geholpen met rekenen, spelling en nog meer. We deden lessen in real life en online, de online lessen waren ook heel leuk en leerzaam. Ik had weinig zelfvertrouwen en daar heeft Marieke mij heel erg meegeholpen. Ook heeft ze mij heel erg geholpen met rekenen en spelling. Door haar hulp ben ik heel erg vooruit gegaan in mijn rapport en in mijn eind Cito. Ik ben heel dankbaar voor de hulp en tijd van Marieke." 

Familie:
" Words can't express how grateful we are to have you in our lives."
Ouders van twee leerlingen (broer en zus):
"Nadat onze zoon en dochter twee jaar Engelstalig onderwijs hadden gevolgd, door een verblijf in het buitenland heeft Marieke hen met veel kunde en liefde bijles gegeven in spelling met een heel goed resultaat. Haar toewijding, betrokkenheid en fijne persoonlijkheid maakt dat het fijn was voor zowel ons als ouders, maar zeker ook voor de kinderen om met haar samen te werken."

Ouders van een leerling uit groep 7:
"Wij vinden dat het goed gaat met onze dochter. Ze gaat met meer plezier naar school en vindt huiswerk maken soms zelfs leuk. M. werkt inderdaad hard en ik hoop dat dit zo blijft. Ze is zekerder van zichzelf en hierdoor ook vrolijker. Wij zijn heel blij met jouw hulp."

Een leerling uit groep 7 per sms:
"Hoi Marieke! Ik ben heel blij want we hadden vandaag rapportgesprekken met onze juf. Ze heeft me mijn Cito-score laten zien van rekenen. Bij mijn vorige rapport had ik een V maar nu had ik een II!!! Ik ben heel erg blij en merk ook echt dat je me goed kan helpen, bedankt!"

Ouders van een leerling uit groep 8:
"Het spelenderwijs herhalen en versterken van spelling was voor ons en onze zoon een reden om met Marieke aan de slag te gaan. We wilden een persoonlijke benadering die maatwerk bood voor de vragen en specifieke aandachtspunten. Het samen met Marieke aan de slag zijn, vond onze zoon altijd heel plezierig. Haar rustige en positieve persoonlijke benadering gaf hem zelfvertrouwen en belangstelling voor de Nederlandse taal met al haar soms lastige regels en uitzonderingen. Hij heeft zijn eigen resultaten met plezier en zelfvertrouwen zichtbaar verbetert."

Ouders van een leerling uit groep 8:
"Uit de uitslag van de entreetoets van eind groep 7 bleek dat onze dochter een rekenachterstand had. Wij zijn daarna gaan rondkijken of en hoe zij deze achterstand zou kunnen inlopen. Wij zijn toen in contact gekomen met Marieke Verberne van RT Amsterdam en zij maakte direct een goede indruk op ons. Zij heeft onze dochter alle aandacht gegeven die zij nodig had om haar rekenvaardigheden te verbeteren en met succes. Wij hebben Marieke als een zeer kundige docent ervaren, zeer professioneel naar ons toe en zeer vriendelijk naar onze dochter."

Moeder van een leerling uit groep 4:
"Sinds een half jaar komt mijn zoon bij RT Amsterdam. Zijn lees- en spellingsvaardigheden zijn in deze periode ontzettend verbeterd. Ook heeft hij veel meer zelfvertrouwen gekregen. Dat hij er ook met veel plezier naartoe gaat maakt dat wij erg tevreden zijn over RT Amsterdam."

Moeder van een leerling uit groep 8:
"Mijn zoon Hugo heeft drie jaar bij Marieke les gehad en daar zijn we heel dankbaar voor. Vaak dan kwam Marieke bij ons thuis, wat altijd een moment van gezelligheid en rust bracht. Marieke werkt met grote aandacht en met veel geduld aan stukken die nog aandacht nodig hebben. Hugo zijn zelfvertrouwen en plezier in leren groeide daardoor gestaag. Binnen niet al te lange tijd had Hugo bijvoorbeeld een A voor rekenen in zijn zak.
Het was niet dat hij het niet kon. Maar het was dat hij bij Marieke de rust en uitleg kreeg die hij nodig had om iets te snappen en toe te passen. Ook heeft ze Hugo heel goed voorbereid op de toetsen. Dat was voor Hugo super fijn om te doen. En het heeft voor ons een heel goed resultaat opgeleverd. Hugo kan nu naar de school waar hij heen wil. Ik kan Marieke met een heel gerust hart aanbevelen, aan zowel ouder als kind."


Contact


M V
  3+7 =