Remedial Teaching Amsterdam

Voor ouders is een kind dat niet kan meekomen op school een probleem waar RT Amsterdam, in onderling overleg met ouders, de school en het kind, altijd een passende oplossing voor vindt. Het kind staat daarbij centraal.

Wanneer een kind op school moeilijkheden ervaart op het gebied van begrijpend lezen, spelling of rekenen kunnen leerprestaties verminderen. Hierdoor ontstaat soms leerachterstand. Ook sociaal-emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld faalangst, kunnen bij sommige kinderen leiden tot een negatief zelfbeeld en minder positieve schoolprestaties.

Samen kijken we wat uw kind nodig heeft en ontwikkelen dan passende onderwijsbegeleiding en coaching, die aansluit bij de specifieke behoefte van uw kind. Op die manier kan RT Amsterdam ouders direct helpen en geruststellen. Door kinderen creatief en spelenderwijs bij te brengen dat leren ook leuk kan zijn, stimuleren we zelfvertrouwen zodat een kind weer trots kan zijn op zichzelf.
Voor wie biedt RT Amsterdam uitkomst?

RT Amsterdam richt zich op Nederlandse basisschool leerlingen én leerlingen die in het buitenland wonen maar Nederlands afstandsonderwijs volgen. Daarbij werkt RT Amsterdam sinds kort ook met kinderen van internationale expats die in Nederland wonen en meertalig worden opgevoed. Deze kinderen hebben vaak een taalachterstand en voor ouders die zelf geen Nederlands spreken is het soms lastig om hun kind de extra hulp te geven die nodig is om mee te komen in de klas. RT Amsterdam biedt extra ondersteuning door lessen en oefening in het Nederlands.

Contact


M V
  1+2 =